Политика за поверителност

  1. Администратор на данните

При ползването на сайта www.aval-bg.com вашите лични данни се съхраняват и използват съобразно всички законови разпоредби (Регламент 2016/679, Закон за защита на личните данни). Администратор на предоставените от вас лични данни е: АВАЛ ООД, ЕИК: 112594024, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Витоша“ 88, МОЛ: Румяна Неделчева.

Данни за връзка с АВАЛ ООД:

Телефон: 0700 40 500

Email:  [email protected]

Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ 45А

Важно е информацията, която обработваме да е точна и актуална. Моля, уведомете ни, ако в някакъв момент има промяна в личната информация, или актуализирайте личните си данни в потребителския си профил.

 

  2. Какви данни събираме, с каква цел и на какво основание ги обработваме

Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Ние обработваме следните категории лични данни:

 • Комуникационни данни: Включват всяко получено съобщение, независимо дали е чрез сайта, чрез email, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид съобщение. Обработваме тези данни с цел комуникация, документация и за установяване, изпълнение или защита.
 • Данни на потребителя: Включват данни, свързани с покупката на стоки и/или услуги, като например име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, email, телефонен номер, статистика за покупки и други. Ние обработваме тези данни, за да доставим поръчаните стоки и/или услуги и за отчет на продажбите.
 • Поведенчески данни. Включват данни за това как използвате сайта и други онлайн услуги, данни, които публикувате на сайта или чрез други онлайн услуги. Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия сайт и да гарантираме, че ви предоставяме подходящо съдържание, да гарантираме сигурността на сайта, да поддържаме резервни копия и/или база данни и за да имаме възможност за управление и администриране на нашия сайт и бизнес.
 • Технически данни. Включват данни, свързани с употребата на сайтa и други онлайн услуги, като IP адрес, данните за вход, подробности за вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на сайта, прегледи на страници и навигационни пътища, подробности за броя посещения на сайта, настройките на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до сайта. Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на сайта и други онлайн услуги, да администрираме и защитим сайта, да предоставим подходящо съдържание и реклами, и да разберем ефективността от рекламите.
 • Маркетингови данни. Включват данни, свързани с вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация и предпочитаният от вас начин за комуникация. Ние обработваме тези данни, за да можем да предоставяме адекватно съдържание и реклами, и да разберем ефективността на тези реклами.

АВАЛ ООД обработва тези данни на правно основание изпълнение на преддоговорните, договорните и законовите си задължения във връзка със съответните правоотношения, както и за целите на легитимния интерес на администратора.

АВАЛ ООД не събира никакви конфиденциални данни за вас.

Моля, обърнете внимание, че ако не сте съгласни да ни предоставите лични данни, може да не успеем да изпълним договора за покупко-продажба или да се наложи да отменим поръчка, за което ще бъдете уведомени.

Възможно е да обработим лични данни без вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона.

 

  3.  Начини на събиране на лични данни:

 • Предоставени от вас, например чрез попълване на формуляри или чрез изпращане на email.
 • Автоматично събиране на данни, получени от вас, докато използвате сайта, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии.
 • Може да получаваме данни от трети страни, като: доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи (например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.

 

  4. Маркетингови комуникации

Съгласно законовите разпоредби за защита на личните данни и електронните съобщения може да изпращаме маркетингови съобщения, ако отправите запитване относно наши стоки и/или услуги, или сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения, като и в двата случая не сте изрично отказали да получавате такива съобщения. Може да се откажете от получаване на маркетингови съобщения от нас по всяко време.

 

  5. Споделяне на личните данни

Възможно е да споделим личните ви данни със следните страни:

 • Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация;
 • Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;
 • Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка;
 • Куриерски компании;
 • Трети страни, които са част от нашия бизнес.

 

Изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме личните данни да спазват сигурността на личните данни и да ги третират съгласно закона. Сайта може да съдържа връзки към други сайтове и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят лични данни. Ние не носим отговорност за техните декларации за поверителност.

 

  6. Сигурност на данните

При трансфера на данни се използва SSL система за сигурност, връзката м/у клиента и уебсайта е криптирана и всички данни, които се движат по канала са максимално защитени. Предоставяме достъп до личните ви данни единствено на тези служители и партньори, които имат бизнес нужда да ползват такива данни.

 

  7. Съхранение на данните

Ще съхраняване личните ви данни толкова време, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или с оглед удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания. Моля, обърнете внимание, че данъчните закони изискват да съхраняваме основна информация за нашите клиенти в продължение на до десет години.

 

  8. Вашите права

Съгласно законите за защита на личните данни имате правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни.

Вижте повече за тези права на следния адрес:  https://www.cpdp.bg/

 

  9. Бисквитки

Бисквитката е файл с малък размер, който се съхранява на вашия компютър, мобилно устройство или друго оборудване, с което се ползва сайтът. Бисквитката се инсталира автоматично и съхранява "пасивна" информация, не съдържа програми, вируси или шпионски програми и няма достъп до каквато и да е информация на вашия компютър. Посредством бисквитките е възможно разпознаването на устройството на потребителя и предоставяне на съдържание адаптирано за предпочитанията му. Тези файлове правят възможно използването на сайта и позволяват на доставчика да подготви анонимни статистики, с които да разбере как потребителите използват сайта и по този начин да подобри услугата, която предоставя.

Всеки Интернет браузър автоматично позволява съхраняването на бисквитките. Ако желаете, може да промените тези настройки, така че автоматичното запазване на бисквитките да бъде спряно. Ограничаването на бисквитките ще ограничи силно възможностите за ползване на сайта.

06.2022 г.