Условия за ползване

  Внимателно прочетете общите условия, преди да използвате този сайт. Общите условия са задължителни и ако ползвате сайта www.aval-bg.com се счита, че приемате и сте съгласни с условията!

  ТЕРМИНИ

Продавач или Доставчик – АВАЛ ООД
Сайт/Онлайн магазин/Електронен магазин – www.aval-bg.com
Клиент/Купувач/Потребител – Всяко физическо или юридическо лице, което ползва Сайта по какъвто и да било начин
Съдържание – цялата информация на Сайта
Стока/Продукт/Услуга – всяка стока, продукт или услуга в Сайта, които са предмет на покупко-продажба
Количка – виртуална количка, в която Клиентът добавя, запазва и трупа стоки с цел създаване на поръчка към Доставчика
Поръчка – Електронна заявка от страна на Клиента за закупуването на Стоки от Доставчика
Договор – договор за покупко-продажба сключен от разстояние по електронен път и чрез електронни изявления според Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия
Цена – Стойност на Стока, с която Клиентът се съгласява при добавяне на Стоката в Количката. Всички цени на Сайта са в лева с включен ДДС и са валидни само при онлайн продажба

  1. ПРЕДМЕТ
Тези общи условия регулират отношенията между „АВАЛ“ ООД като администратор на електронния магазин  www.aval-bg.com и клиентите/потребителите на сайта. Това включва условията за ползване на сайта, договорните взаимоотношения свързани с продажбата на стоки и всички свързани с това правоотношения.

  2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА
„АВАЛ“ ООД е собственик и администратор на онлайн магазина www.aval-bg.com. Всички правоотношения и договори за покупко-продажба, които възникват при поръчването на стоки и ползването на www.aval-bg.com се сключват с „АВАЛ“ ООД в качеството му на доставчик.
   2.1 ДАННИ
„АВАЛ“ ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Витоша“ 88
Управител: Румяна Неделчева
ЕИК: 112594024
Регистрация по закона за ДДС: BG112594024
   2.2 КОНТАКТИ
Телефон за връзка: 0700 40 500
Email:  [email protected]
Адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ 45А
   2.3 ЛОКАЦИИ
„АВАЛ“ ООД разполага с 3 физически магазина и монтажни центъра на следните адреси:
Гр. София, ул. „Иван Боримечката“ 1
Гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ 105
Гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител“ 45А

  3. ОПИСАНИЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 
   3.1 AVAL-BG.COM e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.aval-bg.com, чрез която потребителите/клиентите могат да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от АВАЛ ООД продукти и услуги, включително следното:
    3.1.1 Да разглеждат стоките, техните описания и характеристики, цени и условия за доставка
    3.1.2 Да се регистрират и да създават личен профил, в който да проследяват историята на своите поръчки, да запазят данните си за доставка за улеснени последващи поръчки, да получават отстъпки или преференции при определени условия и др.
    3.1.3 Да сключват с АВАЛ ООД договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в електронния магазин.
    3.1.4 Да получават и плащат за стоки и пратки, след като са прегледали съдържанието на пратката, адресирана до тях.
    3.1.5 Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо спрямо Закона за защита на потребителите и в рамките на обявения от АВАЛ ООД срок от 15 дни след получаване на доставката.
   3.2 В сайтa www.aval-bg.com няма информация за наличност на продуктите. АВАЛ ООД си запазва правото да откаже доставка на стока, ако временно или постоянно е с изчерпана наличност или да предложи алтернативен продукт. АВАЛ ООД не носи отговорност спрямо клиентите/потребителите при изчерпана наличност или друга невъзможност да бъде доставен продукт или доставката да бъде забавена.
   3.3 Поради спецификата на дейността е възможно при въвеждане на информация да има грешни или непълни характеристики или грешна цена на продукт. АВАЛ ООД си запазва правото да откаже поръчка, ако цената на продукт своевременно е променена, без това да е отразено в сайта.
   3.4 За извършване на поръчка на някои от продуктите в сайта www.aval-bg.com потребителите следва да заплатят авансово капаро в договорен размер, за което клиентът ще бъде уведомен. АВАЛ ООД не носи отговорност за забавяне на доставката на поръчан и капариран продукт по вина на трети лица.
   3.5 АВАЛ ООД може по всяко време да променя информацията и съдържанието в електронния магазин www.aval-bg.com, без това да бъде предварително и изрично отбелязано.
   3.6 АВАЛ ООД не носи отговорност за грешна или непълна информация в сайта.
   3.7 Сайтът www.aval-bg.com може да съдържа препратки към други сайтове. АВАЛ ООД не носи отговорност за информацията, условията за ползване и политиката на поверителност на други сайтове, които не администрира.
   3.8 АВАЛ ООД не носи отговорност в случай на копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, информация, картина, звук, образ и др.п. Всички такива принадлежат на съответните им собственици и се използват в сайта единствено с цел информация/реклама/продажба на продуктите в онлайн магазина.
   3.9 Всички изображения в сайта са илюстративни и имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганата стока/услуга. Възможно е някои от изображенията да не отговарят точно на външния вид на съответната стока/услуга. АВАЛ ООД не носи отговорност за такива несъответствия.
   3.10 АВАЛ ООД организира доставката на стоките и гарантира правата на потребителите на онлайн магазина www.aval-bg.com 

  4. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРОФИЛ В WWW.AVAL-BG.COM
   4.1 Клиентите могат да създадат електронен профил в онлайн магазина www.aval-bg.com. Това става чрез въвеждане на данни и парола за отдалечен достъп и регистрация, или чрез ползване на профила на потребителите във facebook и google.
   4.2 Приемането на общите условия става при завършването на всяка поръчка от страна на потребителя.
   4.3 Името и паролата за отдалечен достъп се определят от клиентите съобразно процедурата в сайта.
   4.4 В профила на потребителя се съхраняват данни за извършени поръчки и информация за доставка.
   4.5 При регистрация потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните в профила си.

  5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
   5.1 Чрез завършване на поръчка в сайта, клиентът се съгласява и заявява желанието си да получи съответната стока от доставчика срещу заплащане.
   5.2 Попълвайки вашите данни или ползвайки вашия профил и поставяйки отметка за съгласие в съответното поле (съгласие с настоящите общи условия, съгласие за обработка на лични данни за целите на директния маркетинг).
   5.3 Доставчикът и потребителят сключват отделни договори за покупко-продажба на заявените стоки, ако са повече от една, независимо че са избрани с една поръчка. Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Клиентът може да плати стойността на отделните договори наведнъж при поръчката или при доставката на стоките.
   5.4 Доставчикът ще уведоми клиента за получаване на поръчка в системата на www.aval-bg.com по електронен път или по телефона, което получаване на поръчката няма смисъла на поемане на ангажимент за изпълнението й. АВАЛ ООД има правото да не достави част или всички стоки/услуги от поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи доставчикът уведомява за това клиента по електронен път или по телефона.
   5.5 Договорът за покупко-продажба от разстояние между доставчика и потребителя се смята за сключен в момента, в който клиента получи потвърждение от АВАЛ ООД по електронен път или по телефона, че има готовност да изпълни поръчката.
   5.6 Договорът за покупко-продажба се състои от настоящите общи условия и предоставената в сайта информация от клиента за доставката на стоки. Всяка пратка/доставка е придружавана от гаранционна карта и/или фактура за закупените стоки.

  6. ПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ
   6.1 С наложен платеж
    6.1.1 С този метод на плащане вие заплащате на куриерската компания при получаване на поръчаните стоки.
    6.1.2 Всички пратки се изпращат от АВАЛ ООД с възможност за „преглед“ и „тест“. Т.е. можете да проверите съдържанието на пратката и състоянието на стоките преди да заплатите за тях.
    6.1.3 Пратките от онлайн магазина се изпращат от доставчика с гаранционна карта и/или фактура или стокова разписка и фискален бон. За гаранционен документ се смята и фактурата/стоковата разписка.
   6.2 По банков път
    6.2.1 С този метод на плащане вие заплащате за стоките предварително по сметката на доставчика. АВАЛ ООД издава проформа фактура въз основа на която става плащането.
    6.2.2 Поръчаните стоки ще бъдат изпратени за доставка, след като плащането постъпки в сметката на АВАЛ ООД.
   6.3 На изплащане
    6.3.1 Всички продукти на стойност над 100 лв. от електронния магазин на АВАЛ могат да бъдат закупени на изплащане. Ако купувачът желае да закупи продукт на изплащане трябва да кандидатства за стоков кредит пред финансова институция. За стоките, за които това е възможно в сайта автоматично се показват опциите за срок на кредита и стойността на месечната вноска.
    6.3.2 Задължителни условия
За да се кандидатства за кредит за изплащане на стоки трябва да са изпълнени следните условия:
Минимална стойност на стоката 100 лв.  (без цената за доставка)
Навършени 18 години.
Постоянен трудов договор или самоосигуряващи се лица.
Добра кредитна история.
    6.3.3 АВАЛ ООД работи с партньори, които кредитират стоките от онлайн магазина. Нашите партньори са Unicredit, BNP Pariba и TBI.
    6.3.4 Условията, на които потребителят трябва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят от съответната финансова институция. АВАЛ ООД не участва в кредитирането на покупката и няма отношение към определянето на условията за кандидатстване, одобрението или отказът за кредитиране, договора за кредит и др. Кандидатстването става онлайн като се избере кредитната институция, срокът на изплащане и се следва предвидената процедура.
    6.3.5 Доставката на закупени на изплащане стоки, се извършва само след като АВАЛ ООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен и е подписал електронно своя договор за стоков кредит. Доставката е както обикновено на следващия работен ден, а ако има забавяне клиентът ще бъде уведомен за срока на доставка. Клиентът подписва договора за стоков кредит по електронен път и получава договора си от кредитната институция също по електронен път. При доставката клиентът ще получи от АВАЛ ООД единствено гаранционна карта и/или фактура за закупените стоки.
    6.3.6 Данните за начин и адрес на доставка се попълват в сайта отделно от информацията, изисквана от финансовите институции за отпускане на стоков кредит. При получаване на пратката, клиентът ще заплати единствено стойността на доставката към съответната куриерска фирма, освен ако продуктите не са с безплатна доставка.


  7. ДОСТАВКА
   7.1 Доставката на продукти от www.aval-bg.com се извършва до всяка точка на страната чрез куриерски фирми ECONT и Speedy. От формата за поръчка в сайта може да изберете куриера и дали доставката да бъде до офис на съответния куриер или до врата (ваш адрес). При въвеждането на данни за доставка автоматично ще бъде показана и цената за доставка, освен ако не е посочено, че продуктът е с безплатна доставка.
   7.2 При изпълнение на доставката ще получите SMS от куриерската фирма, че пратката е пристигнала за получаване в офис на куриера или позвъняване от куриера, когато е на вашия адрес. Когато направите поръчка, ще получите email с номер на товарителница от съответния куриер, чрез който може да проследявате движението на пратката.
   7.3 Някои от продуктите в сайта са с безплатна доставка. Безплатната доставка може да се ползва, когато продуктите са поръчани до офис на съответния куриер. В случай, че желаете да получите продуктите на адрес, доставката се заплаща според тарифата на куриера. Ако сте поръчали повече от един артикул и само един от продуктите е с безплатна доставка, цялата пратка ще бъде с безплатна доставка. 
   7.4 Най-лесният начин да получите пратка в удобно за вас време е да поръчате доставка до най-близкия офис на куриерската фирма и да я вземете, когато желаете в рамките на 7 работни дни и в работното им време. Ако желаете пратката да бъде доставена в точна дата и час до ваш адрес трябва да се свържете с куриерската фирма, да продиктувате номера на товарителница, който сте получили на посочения от вас email и да заявите доставката да бъде в удобния за вас момент.
   7.5 Обикновено направените до 17:00 часа поръчки се изпращат в същия работен ден и се доставят на следващия. Изключение правят малките населени места, където доставките се извършват по график на съответния куриер. Ако поръчаните стоки не са налични в момента или ще има забавяне, доставчикът ще се свърже с вас, за да ви уведоми за това.
   7.6 В случай, че поръчката е заплатена предварително и при предоставени от страна на клиента неточни данни за доставка или при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от АВАЛ ООД, пратката се връща и остава в складовете на доставчика. Предварително заплатена стока се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след това плащането се връща на клиента, с изключение на разходите за транспортни разходи и съхранение.
   7.7 При неточни или сгрешени данни за адрес на доставка, при което пратката трябва да бъде пренасочена, транспортните разходи са за сметка на клиента.
   7.8 При извършване на доставката, стоките трябва да бъдат прегледани внимателно от клиента. При констатирането на дефекти, повреди, щети при транспорта, повредена опаковка, удари и др. потребителят трябва незабавно да уведоми доставчика на тел. 0700 40 500 и да оформи протокол в присъствието на служителя на куриерската фирма. 
   7.9 При приемане на пратката от клиента се счита, че тя е приета без забележки и всякакви последващи претенции за външни дефекти, видими щети или липсващи продукти се считат за неоснователни.
   7.10 Продуктите от електронния магазин на АВАЛ са предназначени за продажба и доставка само на територията на Република България. Цените в сайта са в „лева с ДДС“ и заплащането за стоките става само във валута BGN.
   7.11 При неяснота или възникнали въпроси може да се свържете с АВАЛ ООД за уточнение на телефон 0700 40 500.

  8. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ
   8.1 Стоките закупени от онлайн магазина www.aval-bg.com могат да бъдат върнати в рамките на 15 календарни дни, без клиентът да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането. За връщане на продукт е необходимо да се свържете с АВАЛ ООД на телефон 0700 40 500, за да се уточни как ще стане възстановяването на сумата.
   8.2 Връщането на пратката може да стане на място в някой от физическите магазини на АВАЛ ООД или чрез куриерска фирма ECONT с включени опция „тест“ и „преглед“ на пратката до адреса на магазина в гр. София, ул. „Иван Боримечката“ 1.
   8.3 Клиентът се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. В случай на нарушен търговски вид на стоката, АВАЛ ООД има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора, да намали стойността на сумата, която ще бъде възстановена или да начисли на клиента разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Потребителят сам носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от разопаковането им, изпробването им и грижата за тях, докато бъдат върнати.
   8.4 При връщане на стоката, клиентът се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – фискален бон, фактура, стокова разписка, гаранционна карта (ако са издаден такива).
   8.5 Ако потребителят е поръчал повече от един продукт с една пратка, може да върне само част от закупените стоки. Клиентът задължително трябва да изпрати обратно пълния набор документи, съпътстващи продажбата, а доставчикът ще изпрати нова фактура за продуктите, които не са върнати.
   8.6 Връщането на стока и последвалите от това транспортни разходи са винаги за сметка на клиента, независимо дали поръчката е била с безплатна доставка.
   8.7 АВАЛ ООД има право да откаже връщането на пратка или стока или да приложи други условия в следните случаи:
    8.7.1 Ако продуктите, които клиентът желае да върне не са в търговски вид, имат следи от монтаж/демонтаж или каквито и да било следи от употреба е възможно да бъде отказано връщане или да бъде намалена стойността, която ще бъде възстановена. Това става след преглед и тест на съответния продукт и по усмотрение на АВАЛ ООД.
    8.7.2 Клиентите нямат право да връщат стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания като например, но не само отрязани кабели, изработени детайли, модифицирани стоки и др.
    8.7.3 Когато е поръчан продукт, за който е платено авансово плащане, клиентът може да претендира за връщане само на стойността на доплащане, но не и на стойността на авансовото плащане. Стойността на авансовото плащане остава в полза на доставчика.
    8.7.4 Когато е изминал срокът за връщане, упоменат в тези общи условия.


  9. ГАРАНЦИЯ
   9.1 Всички продукти от електронния магазин, за които това е приложимо, разполагат с гаранция срещу фабрични дефекти от производителя. В описанието на продуктите са описани продължителността и обхвата на гаранцията. Някои от стоките разполагат със собствени гаранционни карти от производителя. Във всички останали случаи за документ за гаранция служи документът за продажба, който придружава всяка пратка.
   9.2 Гаранцията не важи при счупване или механична повреда при транспорта или монтажа на даден продукт.
   9.3 Гаранцията не важи при неоторизиран опит за модифициране или ремонт на даден продукт и нарушаване на производствената му цялост.
   9.4 За гаранционни проблеми може да се обърнете директно към оторизираните сервизи, посочени в гаранционните карти или за съдействие към доставчика.
   9.5 За продуктите, които изискват специфичен монтаж гаранцията важи само, когато монтажът е извършен в оторизиран сервиз.
   9.6 Гаранцията не важи, когато е възникнал дефект вследствие на неправилен монтаж или неправилна експлоатация.

  10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
   10.1 АВАЛ ООД предприема мерки за защита на личните данни на клиентите, съгласно Закона за защита на личните данни.
   10.2 Потребителите се съгласяват, че АВАЛ ООД има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към тях, включително информационни бюлетини или предложения за покупка на стоки.
   10.3 Потребителите се съгласяват, че доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението им при използването на електронния магазин.


  11. ПОЛИТИКА ЗА „БИСКВИТКИ“/COOKIES
   11.1 Бисквитката е файл с малък размер сформиран от букви и цифри, който се съхранява на компютъра на потребителя, мобилното устройство или друго оборудване използвано за достъп до Интернет. Бисквитката се инсталира автоматично и съхранява "пасивна" информация, не съдържа програми, вируси или шпионски програми и няма достъп до каквато и да е информация на клиентският компютър.
   11.2 Посредством бисквитките е възможно разпознаването на устройството на потребителя и предоставяне на съдържание адаптирано за предпочитанията му. Тези файлове правят възможно използването на сайта и позволяват на доставчика да подготви анонимни статистики, с които да разбере как потребителите използват онлайн магазина и и по този начин да подобри услугата, която предоставя.
   11.3 „Бисквитките“ от този сайт се използват за:
    11.3.1 За анализиране на посетителите
    11.3.2 За регистрация
    11.3.3 За кошницата при поръчка
    11.3.4 За рекламна дейност
   11.4 Всеки Интернет браузър автоматично позволява съхраняването на бисквитките. Ако клиентът желае, може да промени тези настройки, така че автоматичното запазване на бисквитките да бъде спряно. Ограничаването на бисквитките ще ограничи силно възможностите за ползване на онлайн магазина.

  12. ДРУГИ
   12.1 АВАЛ ООД има право да променя едностранно общите условия, без предварително уведомление на потребителите. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители.
   12.2 АВАЛ ООД има право да променя едностранно съдържанието и каквато и да било друга информация публикувана на сайта, без предварително уведомление на потребителите.
   12.3 Промяната на общите условия влиза в сила с публикуването на промените на сайта и публикуването на промените се счита за уведомление на потребителите. Всяко използване на сайта означава, че сте се запознали с общите условия и се съгласявате с тях.

  13. ОТГОВОРНОСТ
   13.1 АВАЛ ООД не носи отговорност, ако онлайн магазинът не е бил достъпен, независимо от причините за това.
   13.2 АВАЛ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от клиентите на трети лица.
   13.3 АВАЛ ООД не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на потребителите при използване или неизползване на онлайн магазина www.aval-bg.com, с изключение на общите условия при сключване на договори за покупко-продажба.
   13.4 Доставчикът и клиентите се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
   13.5 Евентуалната недействителност на някоя от точките по тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор и пълните общи условия.
   13.6 За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.
   13.7 Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  договорите, сключени с клиенти на онлайн магазина, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на потребителите за това. АВАЛ ООД ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

06.2022 г.