Безжичен CarPlay и AndroidAuto в Audi A3 2014г. | Aval-bg

Видео, Статия

02.08.2022

Безжичен CarPlay и AndroidAuto в Audi A3 2014г.

В Audi A3 2014г. инсталирахме модул, който разширява възможностите на фабричната мултимедийна система чрез безжичен CarPlay, AndroidAuto, камера за обратно виждане и USB вход с аудио/видео възпроизвеждане.