SmartLine020-2

SmartLine020-2

Характеристики

 Централите SmartLine могат да управляват максимум до 36 линии /зони/ с конвенционални датчици. Към всяка линия могат да се свързват до 30 датчика. На всяка зона се поставя още една линия "I/O", конфигурирана като open collector или като вход за газови датчици. Централата разполага с 4 базови зони (2 за версия SmartLine020-2), увеличавани до максимум 36. Добавят се платки SmartLine/8Z, всяка от които раполага с 8 линии.            Има серия от изходи за активиране на устройствата за сигнализация или за предаване от разстояние. Графичен дисплей заедно с индикатори LED които показват състоянието на инсталацията. Към централата има възможност за свързване на 4 повторитeля (SmartLetUSee/LCD), които показват същата информация и изпълняват функции като резетиране на аларма, изключане на сирени и т.н. за да се гарантира съответствието съгласно EN54-2 не могат да се свързват повече от 30 бр. датчика. При монтиран модул INA55-101  на дисплея на централата се изписва концентрацията на газ на всеки 5 секунди.  

Чрез модул платка SmartLetLoose/ONE, поставена в кутията на централата, може да бъде управляван и един канал за гасене с газ сертифицирана съгласно EN12094-01
 

 

 

Максимален брой пожароизвестители в линия

30

Захранване

230Vac (-15% + 10%) 50/60Hz

Номинално изходно напрежение

27.6V

Максимален ток за външни и  модулни устройства 

0.9А

Максимален ток на терминал +AUX

0.8A

Максимален ток на терминал +AUX-R

0.8A

Максимален ток за зареждане на акумулатор

400mА

Акумулатор

2х12V/7Ah

Изходно напрежение

19V - 27.6V

Предпазител (F2)

F6.3A 250V

Предпазител (F1)

T3.15A 250V

Работа в температурен обхват

-5°С - 40°С

Размери

325 х 325 х 80 mm

Тегло

 
0 лв
Количество    
Аval-bg.com ® Всички права запазени