Ваучер за подарък 100 лв.

Ваучер за подарък 100 лв.

Характеристики

Подходящ подарък за всеки!

• Ваучерът важи еднократно, само с прикрепен фискален документ. След използване на ваучера, той ще бъде задържан от служител на АВАЛ ООД.
• С ваучера могат да се закупят всички продукти и услуги, предлагани от АВАЛ ООД.
• Избраните продукти могат да се получат при предоставяне на ваучера във всеки от търговските обекти на АВАЛ ООД, след предварителна уговорка.
• Ваучерът не включва доставка. В случай, че притежателят иска да използва ваучера за доставка на продукт извън търговските обекти на АВАЛ ООД, стойността на доставка е за негова сметка. Задължение на притежателя е да достави ваучера на АВАЛ ООД.
• Ваучерът важи 3 месеца след датата на фискалния документ.
• Ваучерът не може да се заменя с неговата парична стойност. В случай, че притежателят избере продукт на стойност по-малка от стойността на ваучера, разликата не се възстановява. В случай, че притежателят желае да закупи продукти на по-висока стойност от стойността на ваучера, разликата се доплаща от притежателя.
• Ваучерът може да се предостъпва на трето лице. Ползвател на стойността на ваучера е неговият приносител.
• Не се издава дубликат на изгубен или откраднат ваучер.
• Ваучерът важи само за продукти, които са налични в АВАЛ ООД към момента на предоставянето му.

0 лв
Количество    
Аval-bg.com ® Всички права запазени