Електромеханична бариера Eva.5

Електромеханична бариера Eva.5

Характеристики

дължина на гредата до 5 метра
предвидена за интензивна употреба (до 10 000 цикъла на денонощие)
скорост на отваряне 2.5 секунди
възможност за обезопасяване с фотоклетки
възможност за аварийно захранване с батерии
изключително лесно използване и програмиране на бариерата
датчик по ток при среща с препятствие
лесно достъпен контролен блок
възможност за добавяне на сигнални светлини по гредата и тялото на бариерата

Аval-bg.com ® Всички права запазени