Касова бележка/Сторно

Касова бележка/Сторно

Характеристики

Този кочан с Касови бележки премахва необходимостта от поддържане на два отделни кочана с номерация - Касови бележки и Касови бележки "СТОРНО", защото е унифициран и обединява функциите им.

 

Комбиниран кочан-Касова бележка/Сторно


Унифицираната Касова бележка "Сторно" се използва при два основни случая:Кочанът е с обем 100 листа самокопирна хартия - 50 двойни комплекта.

Уникална 10-цифрова номерация, разположена вертикално в дясното външно поле за лесно намиране.
Полета за персонализиране на ръка или с печат.
Цветен печат, различен на оригинала за клиента и на копието за кочана.
Цветна корица с отпечатани препоръки за работа.
Перфорация за откъсване на оригинала. Отвори за прошнуроване и архивиране на кочана.

1. Като КАСОВА БЕЛЕЖКА от кочан, когато фискалното устройство не работи поради ремонт, липса на ток и в други случаи.

2. При СТОРНО-операция  - при грешно въведена сума, при контролна покупка от проверяващи органи, сгрешена или върната стока и др. под.

Съгласно Наредба Н-18 всяко работещо фискално устройство (касов апарат) следва да има Книга за дневните финансови отчети и кочан с номерирани Касови бележки "СТОРНО", които се завеждат в началото на всяка календарна година или при смяна на апарата.

0 лв
Количество    
Аval-bg.com ® Всички права запазени