Android навигация и таванен монитор в Mercedes Sprinter | Aval-bg

Видео, Статия

24.06.2022

Android навигация и таванен монитор в Mercedes Sprinter

В този пътнически Mercedes Sprinter инсталирахме нова Android навигационна система, която свързахме към 15" таванен монитор за забавление на задните пътници.